Duyurular
18-12-2013
İSTANBUL BÖLGESİNDE YUMURTAMIZA ULAŞABİLECEĞİNİZ FİRMALAR devamı


18-12-2013
YUMURTA FİYATLARI devamıİLETİŞİM BİLGİLERİMİZ

Çakiroğlu Zeytincilik Tic. ve
San. Tic. Ltd. Şti.
Adres :
Haydarcavuş Mah. Evyapan
Sok. No: 21/A Bandırma / Balıkesir Telefon :  0 266 718 29 58 
Faks 0 266 713 15 30

E-Mail :  info@cakiroglu.cc

 
 
 
Next
Previous
Firma Profili

Köklü bir aile firmasý olan Çakýroðlu Zeytincilik kurulduðu 1960 yýlýndan bu yana üç nesildir merkezi bandýrma olmak üzere , edincikte zeytincilik ve   1995 yýlýndan itibaren gönen buðdaylý ve paþaçiftlik köylerinde  yumurta üretimi alanýnda faaliyet göstermektedir. Bugün hala  iþletmelerinde her türlü zeytin ve yumurta üretimini geleneksel yöntemlerle gerçekleþtirmekte, üretiminin güvenilirliðini uluslararasý kalite belgeleri ile de garantilemektedir.

 

  
YUMURTA

Yumurta, ucuza temin edilebilen, kolayca piþirilebilen, her yerde tüketilebilen lezzetli ve besin deðeri yüksek bir üründür.
(A), (B), (D) ve (E) vitaminleri yanýnda daha pek çok vitamin içeren yumurtanýn lezzetli ve besleyici bir ürün olduðu yýllardýr bilinen yumurta , hayvansal bir ürün olmasýna karþýn yumurtadaki doymuþ yað asiti oranýnýn düþüktür. hemen her yaþtan insanýn bir endiþe yaþamaksýzýn tüketebileceði bir ürün olan yumurtanýn,  Tarým ve Köyiþleri Bakanlýðý Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüðü tarafýndan anne sütünden sonra en fazla besleyici ikinci ürün olduðu ifade edilmiþtir

  
ZEYTİN

Bir akdeniz Bitkisi Olan Zeytin Akdeniz'i Çevreleyen Ülkelerin Hemen Hepsinde Yayýlma Ýmkaný Bulmuþtur. en Kötü Toprak Koþullarýnda Bile Tabi Olarak Yetiþebilen Zeytin Doðanýn Ýlk Aðacý Olarakda Tanýmlanýr. Zeytin Aðacý, 6-10 Yazlarý Arasýnda Ekonomik Olarak Ürün Vermeye Baþlayan ve 80-100 Yaþlarýna Eriþen Bir Bitkidir. Yurdumuzda Zeytinliklerin Yaklaþýk %75'i Eðimli Daðlýk ve Yamaç Arazilerde Yeralmaktadýr. Bu Yüzden Kültürel Bakým Tedbirleri Uygulanmamakta ve Bunun Sonucu Olarak Elde Edilen Ürün  Miktarý Yýldan Yýla Deðiþmektedir. Bu Periyodisiteye Halk Arasýnda Var Yýlý ve Yok Yýlý Denilmektedir.Firmamızdan Kareler


Copright 2012 - Çakıroğlu Zeytincilik Tic. ve San. Ltd. Şti                       Bandırma Web Tasarım